Image thumbnail

Advent u Zagrebu

Advent u Zagrebu

Sudjelovanje na Adventu u Zagrebu na Strossmayerovom šetalištu se pokazalo kao najbolja prilika za prezentaciju naših vina.

Naš kuhani plavac mali je bio jedan od glavnih razloga za posjetiti Gornji Grad, a o tome svjedoči nekoliko članaka.

Uz to, otvorena su nam mnoga vrata u Zagrebu gdje se mogu pronaći naša vina.